สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

Home Loans
สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 ข้อมูลของโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้าน

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 อัตราค่าดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหมายถึงตัวกำหนดการคลายจ่ายค่าผ่อนส่งของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งคอนโด สำหรับผู้ที่กระทำการกู้ซื้อบ้านผ่านแบงค์ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับแบงค์ไหนดีก็หายห่วงได้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

พวกเราได้เก็บข้อมูลอัตราค่าดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตระดู ก.ค. ปี 2564 เดือน ก.ค. 2564 แบงค์โดยมากมีอัตราค่าดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกคงเดิมจากเดือน เดือนมิถุนายน ปี 2564 บ้าน

มีเพียงแค่สถาบันทางด้านการเงินบางพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าดอกเบี้ยของสินค้าสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งทาง DDproperty ก็ได้นำอัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดมาจัดลำดับ โดยมีอัตราค่าดอกเบี้ยบ้านของแบงค์ที่น่าดึงดูด ดังต่อไปนี้

แบงค์ไหนให้สินเชื่อบ้านโดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการไตร่ตรองเลือกสินเชื่อ สำหรับคนที่กำลังตกลงใจเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโด ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมตัวช่วยสำหรับการคำนวณผ่อนหนี้สินเชื่อบ้าน PHUKET VILLA

สินเชื่อพร้อมใช้ปี 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
อนุมัติแล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ อนุมัติด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 31 ม.ค. 2565
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาจบโปรโมชั่นดอกก่อนที่จะครบกำหนด เงินกู้ภูเก็ต ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว)

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน รวมทั้งตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ช่วงเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน แล้วก็ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = MRR

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป คำนวนสินเชื่อบ้าน และก็ลูกค้าผลประโยชน์ ที่ขอสินเชื่อพร้อมด้วยสินค้าสินเชื่ออื่นๆของแบงค์

เอกสาร
เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล
สำเนาบัตรประชาชนคู่บ่าวสาว (ถ้าเกิดมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้ ซื้อบ้านกรมบังคับคดี
 • ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาข้อตกลงกู้ยืมเงิน รวมทั้ง สำเนาคำสัญญาจำนำกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่คืนจำนำ)
 • บิลการผ่อนคลายจ่ายหรือบัญชีหมุนวนย้อนไป 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่คืน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือเจ้าของห้องเช่า/ อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
 • แบบแปลน
 • ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โครงการบ้าน ธอส 2564
 • หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อใช้ประกอบพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น มีความสุข

กู้สินเชื่อบ้านธอส2564

ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564
อนุมัติและก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธ.ค. 2564
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการระบุช่วงเวลาหมดโครงงานยังไม่ครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินตึก
2. เพื่อก่อสร้างตึก เพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
4. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อคุณประโยชน์สำหรับการอาศัย พร้อมทั้ง เป้าหมายการขอกู้ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. รวมทั้ง ข้อ 6. แค่นั้น
5. กู้เพิ่ม เพื่อก่อสร้าง / เพิ่มเติม / ขยาย / ซ่อมบำรุงตึก / ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือฯ

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการซื้อขาย เพื่อที่พักอาศัย นอกจาก แฟลต แล้วก็บ้านเช่า

อัตราค่าดอกเบี้ย

กู้สินเชื่อบ้านธอส2564

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 1.75% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.40% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.45% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง
กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ผู้กู้จะต้องมีคุณลักษณะขอใดข้อข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป
2. เป็นลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก

ซื้อ/ก่อสร้าง/แก้ไข ที่พักที่อาศัยที่มีระบบระเบียบพลังงานตอบแทน หรือระบบช่วยใชัพลังงานน้อยลงกระแสไฟฟ้า หรือซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ ที่ช่วยลดความร้อนด้านในที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นที่พักที่อาศัยลดการใช้พลังงาน (ECO House)
เอกสาร
เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล
สำเนาบัตรประชาชนคู่แต่งงาน (หากมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน phuket villa
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน อาทิเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **
กรณีกู้ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ
= MRR

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.